Duyuru1

Şirket 2017 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır. 12.06.2017 tarihinde olağan genel kurul toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda; toplam 16.500.000.-TL. sermayeye karşılık gelen 1.650.000.000 adet paydan; 16.472.977,68 TL. sermayeye karşılık 1.647.297.768 adet pay asaleten, 27.022,32 TL. sermayeye karşılık 2.702.232 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 1.650.000.000 adet pay ile bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü konular karara bağlanmış olup, şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere 1 yıl süreyle denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesine karar verilmiştir.